قابل توجه در این بخش میتوانید به صورت روزانه از تمامی مناقصات و مزایدات حمل و نقل کشور به صورت رایگان برخوردار شوید

درباره کانون سراسری

به نام خدا

کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی حمل نقل درون شهری کشور با همت و تلاش و هم فکری روسای انجمنهای صنفی کارفرمایی فعال در حوزه  حمل و نقل (بار و کالا و مسافر )درون شهر های کشور و به منظور هم افزایی و ارائه خدمات شایسته و درخور شان ایشان و در راستای خدمت رسانی به اعضای صنف خود که در سرتاسر کشور پخش و به صورت منفعل عمل میکردند و با خرد جمعی تشکیل گردیده است . و اهم وظایف خود را معطوف به آموزش صحیح اعضای خود و مدیران شرکتها و فعالان این حوزه به ویژه رانندگان فعال در این حوزه و بر اساس قوانین روز دنیا و ساماندهی حمل و نقل درون شهری…

اخبار و رویداد ها

درخواست ریاست محترم کانون از معاون محترم وزیر و رییس سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر نرخ گذاری خدمات حمل و نقل در کشور

read more

درخواست ریاست محترم کانون از دبیر محترم هیات عالی نظارت در سازمانهای صنفی کشور مبنی بر(نرخ گذاری خدمات حمل و نقل در کشور)

read more

مصوبات هیات وزیران ابلاغی 4 الی 7 بهمن ماه 1399 و…

مصوبات هیات وزیران ابلاغی 4 الی 7 بهمن ماه 1399 و…    اصلاح عبارتی در بند 1 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص... read more

مقاوله نامه جهانی در خصوص آزادی سندیکاها وحمایت از آن

مقاوله نامه جهانی در خصوص آزادی سندیکاها وحمایت از آن (1) read more

مقاوله نامه جهانی در خصوص مشاوره سه جانبه.

مقاوله نامه جهانی در خصوص مشاوره سه جانبه read more

مقاوله جهانی در خصوص حق تشکل ومذاکره دسته جمعی

مقاوله جهانی در خصوص حق تشکل ومذاکره دسته جمعی read more

مقاوله نامه جهانی در خصوص آزادی سندیکاها وحمایت از آن

مقاوله نامه جهانی در خصوص آزادی سندیکاها وحمایت از آن read more

مصوبه هیات وزیران ابلاغی 23 الی 27 دی ماه

  مصوبات هیات وزیران ابلاغی 23 الی 27 دی ماه 1399 و…    تصویبنامه درخصوص واگذاری یک پلاک ثبتی در شهر مشهد... read more

خدمات کانون

لیست خدمات

حمل و نقل

فعال در حوزه  حمل و نقل (بار و کالا و مسافر )درون شهر های کشور و به منظور هم افزایی و ارائه خدمات شایسته و درخور شان ایشان

تعامل با سایر نهادها و دستگاهها

تعامل با سایر نهادهای دولتی و عمومی نظیر شهرداریها و اتاق تعاون و اتاق اصناف و اتاق ایران و دولت محترم و مجلس شورای اسلامی به ویژه (کمیسیون عمران و حمل و نقل )

آموزش صحیح اعضا

آموزش مقدماتی و جرفه ای در زمینه حمل و نقل داخل شهری و برون شهری شهر تهران

عنوان